Skip to content

Vs2013 no noexept

Dan Lipsa requested to merge danlipsa/pugixml:vs2013_no_noexept into master

Merge request reports