Skip to content

Expose HTG Leave Size filter

Louis Gombert requested to merge louis.gombert/paraview:htg-leaves into master

Expose vtkHyperTreeGridVisibleLeavesSize filter in ParaView.

Update VTK

* Mathieu Westphal (Kitware): vtkPolyDataNormals-fix-links (vtk/vtk!11027)
* Thomas Galland: optimizeHTGContourPoly (vtk/vtk!11001)
* Sankhesh Jhaveri: pinch_interactions (vtk/vtk!10998)
* Jaswant Panchumarti (Kitware): fix-div-by-zero-cellgrid-fs (vtk/vtk!11018)
* Ryan Krattiger: more_cdash_annotations (vtk/vtk!10856)
* Sankhesh Jhaveri: mfc_cmake (vtk/vtk!10919)
* Jaswant Panchumarti (Kitware): shader-property-support-tess-shaders (vtk/vtk!11016)
* Jaswant Panchumarti (Kitware): cache-gl-max-tess-gen-levels (vtk/vtk!11017)
* Loïc Gaillard: fix-htg-gradient-mask (vtk/vtk!10997)
* Jaswant Panchumarti (Kitware): fix-cellgrid-back-face-rendering (vtk/vtk!11012)
* Jaswant Panchumarti (Kitware): fix-gles-zbuffer-impl (vtk/vtk!11015)
* Jaswant Panchumarti (Kitware): tesselation-shaders (vtk/vtk!10988)
* Ryan Krattiger: quick_stage (vtk/vtk!11008)
* Sankhesh Jhaveri: fix/qmlvtkplugin-libraries (vtk/vtk!10999)
* Jaswant Panchumarti (Kitware): fix-incorrect-shader-output-attributes (vtk/vtk!11007)
* Spiros Tsalikis: fix-number-of-faces-convex-point-set (vtk/vtk!11002)
* Ryan Krattiger: quick_stage (vtk/vtk!10979)
* Jaswant Panchumarti (Kitware): add-object-manager (vtk/vtk!10898)
* Charles Gueunet: QuadraturePointsDS (vtk/vtk!10976)
* Spiros Tsalikis: optimize-polydata-normals-fastpath (vtk/vtk!10993)
* Nicolas Vuaille: FlyingEdgesOnBoundaries (vtk/vtk!10982)
* Tom Clabault: WebGPUBuildInstructions (vtk/vtk!10992)
* Kenneth Moreland: corrected-vtk-to-vtkm-arrays (vtk/vtk!10763)
* Louis Gombert: htg-leaves-sizes (vtk/vtk!10985)
* Jaswant Panchumarti (Kitware): fix-vertexVC-missing-shader-error (vtk/vtk!10986)
* David E. DeMarle: fix-visrtx-comp (vtk/vtk!10991)
* Jean-Christophe Fillion-Robin: vr-complex-gesture-public-and-add-GetCurrentGesture (vtk/vtk!10786)
* Loïc Gaillard: htg-resample-with-dataset-mpi-issue (vtk/vtk!10975)
* Thomas Galland: fixZSpaceViewCrash (vtk/vtk!10981)
* Spiros Tsalikis: fix_split_polydata (vtk/vtk!10987)
* Ryan Krattiger: ci-buildcache-update (vtk/vtk!10989)
* Spiros Tsalikis: fix-polydata (vtk/vtk!10955)
* Jaswant Panchumarti (Kitware): fix-div-curl-cell-attrib-rendering (vtk/vtk!10977)
* Louis Gombert: htg-leaves (vtk/vtk!10958)
* Mathieu Westphal (Kitware): allow-multiple-pythonPaths-addition (vtk/vtk!10969)
* Jaswant Panchumarti (Kitware): fix-shader-debugging (vtk/vtk!10978)
* Loïc Gaillard: htg-io-field-data-support (vtk/vtk!10964)
* Loïc Gaillard: vtk-htg-random-mask (vtk/vtk!10894)
* Abhishek Yenpure: kokkos_initialize (vtk/vtk!10966)
Edited by Louis Gombert

Merge request reports