TestMarchingSquares.py 2.48 KB
Newer Older
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75
#!/usr/bin/env python
import vtk
from vtk.util.misc import vtkGetDataRoot
VTK_DATA_ROOT = vtkGetDataRoot()

# Create the RenderWindow, Renderer and both Actors
#
ren1 = vtk.vtkRenderer()
renWin = vtk.vtkRenderWindow()
renWin.AddRenderer(ren1)
iren = vtk.vtkRenderWindowInteractor()
iren.SetRenderWindow(renWin)
# create pipeline
#
v16 = vtk.vtkVolume16Reader()
v16.SetDataDimensions(64,64)
v16.GetOutput().SetOrigin(0.0,0.0,0.0)
v16.SetDataByteOrderToLittleEndian()
v16.SetFilePrefix("" + str(VTK_DATA_ROOT) + "/Data/headsq/quarter")
v16.SetImageRange(1,93)
v16.SetDataSpacing(3.2,3.2,1.5)
v16.Update()
myLocator = vtk.vtkMergePoints()
isoXY = vtk.vtkMarchingSquares()
isoXY.SetInputConnection(v16.GetOutputPort())
isoXY.GenerateValues(2,600,1200)
isoXY.SetImageRange(0,32,32,63,45,45)
isoXY.SetLocator(myLocator)
isoXYMapper = vtk.vtkPolyDataMapper()
isoXYMapper.SetInputConnection(isoXY.GetOutputPort())
isoXYMapper.SetScalarRange(600,1200)
isoXYActor = vtk.vtkActor()
isoXYActor.SetMapper(isoXYMapper)
isoYZ = vtk.vtkMarchingSquares()
isoYZ.SetInputConnection(v16.GetOutputPort())
isoYZ.GenerateValues(2,600,1200)
isoYZ.SetImageRange(32,32,32,63,46,92)
isoYZMapper = vtk.vtkPolyDataMapper()
isoYZMapper.SetInputConnection(isoYZ.GetOutputPort())
isoYZMapper.SetScalarRange(600,1200)
isoYZActor = vtk.vtkActor()
isoYZActor.SetMapper(isoYZMapper)
isoXZ = vtk.vtkMarchingSquares()
isoXZ.SetInputConnection(v16.GetOutputPort())
isoXZ.GenerateValues(2,600,1200)
isoXZ.SetImageRange(0,32,32,32,0,46)
isoXZMapper = vtk.vtkPolyDataMapper()
isoXZMapper.SetInputConnection(isoXZ.GetOutputPort())
isoXZMapper.SetScalarRange(600,1200)
isoXZActor = vtk.vtkActor()
isoXZActor.SetMapper(isoXZMapper)
outline = vtk.vtkOutlineFilter()
outline.SetInputConnection(v16.GetOutputPort())
outlineMapper = vtk.vtkPolyDataMapper()
outlineMapper.SetInputConnection(outline.GetOutputPort())
outlineActor = vtk.vtkActor()
outlineActor.SetMapper(outlineMapper)
outlineActor.VisibilityOff()
# Add the actors to the renderer, set the background and size
#
ren1.AddActor(outlineActor)
ren1.AddActor(isoXYActor)
ren1.AddActor(isoYZActor)
ren1.AddActor(isoXZActor)
ren1.SetBackground(0.9,.9,.9)
renWin.SetSize(200,200)
ren1.GetActiveCamera().SetPosition(324.368,284.266,-19.3293)
ren1.GetActiveCamera().SetFocalPoint(73.5683,120.903,70.7309)
ren1.GetActiveCamera().SetViewAngle(30)
ren1.GetActiveCamera().SetViewUp(-0.304692,-0.0563843,-0.950781)
iren.Initialize()
# render the image
#
# prevent the tk window from showing up then start the event loop
# --- end of script --