CMakeLists.txt 3.73 KB
Newer Older
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87
set(classes
 vtkAbstractMapper
 vtkAbstractMapper3D
 vtkAbstractPicker
 vtkAbstractVolumeMapper
 vtkActor
 vtkActor2D
 vtkActor2DCollection
 vtkActorCollection
 vtkAssembly
 vtkAvatar
 vtkBackgroundColorMonitor
 vtkBillboardTextActor3D
 vtkCIEDE2000
 vtkCamera
 vtkCameraActor
 vtkCameraInterpolator
 vtkCellCenterDepthSort
 vtkColorTransferFunction
 vtkCompositeDataDisplayAttributes
 vtkCompositeDataDisplayAttributesLegacy
 vtkCompositePolyDataMapper
 vtkCoordinate
 vtkCuller
 vtkCullerCollection
 vtkDataSetMapper
 vtkDiscretizableColorTransferFunction
 vtkDistanceToCamera
 vtkFXAAOptions
 vtkFlagpoleLabel
 vtkFollower
 vtkFrameBufferObjectBase
 vtkFrustumCoverageCuller
 vtkGPUInfo
 vtkGPUInfoList
 vtkGenericRenderWindowInteractor
 vtkGenericVertexAttributeMapping
 vtkGlyph3DMapper
 vtkGraphMapper
 vtkGraphToGlyphs
 vtkGraphicsFactory
 vtkHardwareSelector
 vtkHierarchicalPolyDataMapper
 vtkImageActor
 vtkImageMapper
 vtkImageMapper3D
 vtkImageProperty
 vtkImageSlice
 vtkImageSliceMapper
 vtkInteractorEventRecorder
 vtkInteractorObserver
 vtkLabeledContourMapper
 vtkLight
 vtkLightActor
 vtkLightCollection
 vtkLightKit
 vtkLogLookupTable
 vtkLookupTableWithEnabling
 vtkMapArrayValues
 vtkMapper
 vtkMapper2D
 vtkMapperCollection
 vtkObserverMediator
 vtkPointGaussianMapper
 vtkPolyDataMapper
 vtkPolyDataMapper2D
 vtkProp
 vtkProp3D
 vtkProp3DCollection
 vtkProp3DFollower
 vtkPropAssembly
 vtkPropCollection
 vtkProperty
 vtkProperty2D
 vtkRenderPass
 vtkRenderState
 vtkRenderTimerLog
 vtkRenderWindow
 vtkRenderWindowCollection
 vtkRenderWindowInteractor
 vtkRenderWindowInteractor3D
 vtkRenderer
 vtkRendererCollection
 vtkRendererDelegate
 vtkRendererSource
 vtkSelectVisiblePoints
 vtkShaderDeviceAdapter2
88
 vtkShaderProperty
89 90 91 92 93 94 95 96
 vtkSkybox
 vtkTextActor
 vtkTextActor3D
 vtkTexture
 vtkTexturedActor2D
 vtkTransformCoordinateSystems
 vtkTransformInterpolator
 vtkTupleInterpolator
97
 vtkUniforms
98 99 100 101 102 103 104 105
 vtkViewDependentErrorMetric
 vtkViewport
 vtkVisibilitySort
 vtkVolume
 vtkVolumeCollection
 vtkVolumeProperty
 vtkWindowLevelLookupTable
 vtkWindowToImageFilter
106

107 108 109 110
 # Needed by vtkAssembly
 vtkAssemblyNode
 vtkAssemblyPath
 vtkAssemblyPaths
111

112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125
 # Needed by vtkRenderer
 vtkAreaPicker
 vtkPicker

 # Needed by vtkAreaPicker
 vtkAbstractPropPicker
 vtkLODProp3D

 # Needed by vtkRenderWindowInteractor
 vtkPropPicker
 vtkPickingManager

 # Needed by vtkPropPicker
 vtkWorldPointPicker
126 127

 # Needed for the InteractorStyleSwitch...
128 129 130 131
 vtkCellPicker
 vtkPointPicker
 vtkRenderedAreaPicker
 vtkScenePicker
132 133

 # Needed by vtkRenderWindowInteractor, for the default interactor.
134 135 136 137
 vtkInteractorStyle
 vtkInteractorStyle3D
 vtkInteractorStyleSwitchBase

138
 # vtkTDx stuff dragged in by vtkInteractorStyle
139 140 141
 vtkTDxInteractorStyle
 vtkTDxInteractorStyleCamera
 vtkTDxInteractorStyleSettings
142

143 144 145 146 147
 vtkStringToImage
 vtkTextMapper
 vtkTextProperty
 vtkTextPropertyCollection
 vtkTextRenderer
148 149

 # Some of the new rendering code - may move around in the future.
150 151 152
 vtkAbstractInteractionDevice
 vtkAbstractRenderDevice
 vtkRenderWidget)
153

154 155 156 157
# needed as we do not have vtkRenderingOpenGLConfigure.h here
set_source_files_properties(
 vtkRenderWindow.cxx # dummy out painterdevice adapter
 vtkHardwareSelector.cxx # dummy out painter device adapter
158 159
 PROPERTIES
  COMPILE_DEFINITIONS VTK_OPENGL2)
160

161
set(headers
162 163 164 165
 vtkGPUInfoListArray.h
 vtkNoise200x200.h
 vtkPythagoreanQuadruples.h
 vtkRayCastStructures.h
166
 vtkRenderingCoreEnums.h
167
 vtkTDxMotionEventInfo.h)
168

169 170 171
vtk_module_add_module(VTK::RenderingCore
 CLASSES ${classes}
 HEADERS ${headers})
172

173
if (VTK_DEFAULT_RENDER_WINDOW_OFFSCREEN)
174 175 176
 vtk_module_definitions(VTK::RenderingCore
  PRIVATE
   VTK_DEFAULT_RENDER_WINDOW_OFFSCREEN)
177
endif()