Commit 06112401 authored by Sebastien Barre's avatar Sebastien Barre
Browse files

ENH: optim cmake speed, use explicit file extension

parent 02e3c74e
SOURCE_FILES( Common_SRCS
vtkAbstractMapper
vtkAbstractTransform
vtkActor2D
vtkActor2DCollection
vtkAssemblyNode
vtkAssemblyPath
vtkAssemblyPaths
vtkBitArray
vtkByteSwap
vtkCallbackCommand
vtkCell
vtkCell3D
vtkCellArray
vtkCellData
vtkCellLinks
vtkCellTypes
vtkCharArray
vtkCollection
vtkCommand
vtkContainer
vtkContourValues
vtkCoordinate
vtkCriticalSection
vtkCylindricalTransform
vtkDataArray
vtkDataObject
vtkDataObjectCollection
vtkDataSet
vtkDataSetAttributes
vtkDataSetCollection
vtkDebugLeaks
vtkDirectory
vtkDoubleArray
vtkDynamicLoader
vtkEdgeTable
vtkEmptyCell
vtkErrorCode
vtkExplicitCell
vtkExtentTranslator
vtkFieldData
vtkFileOutputWindow
vtkFloatArray
vtkFunctionParser
vtkFunctionSet
vtkGeneralTransform
vtkGenericCell
vtkHeap
vtkHexahedron
vtkHomogeneousTransform
vtkIdList
vtkIdTypeArray
vtkIdentityTransform
vtkImageData
vtkImageIterator
vtkImageProgressIterator
vtkImplicitFunction
vtkImplicitFunctionCollection
vtkIndent
vtkInitialValueProblemSolver
vtkInstantiator
vtkIntArray
vtkInterpolatedVelocityField
vtkLargeInteger
vtkLine
vtkLinearTransform
vtkLocator
vtkLogLookupTable
vtkLongArray
vtkLookupTable
vtkMapper2D
vtkMath
vtkMatrix4x4
vtkMatrixToHomogeneousTransform
vtkMatrixToLinearTransform
vtkMultiThreader
vtkMutexLock
vtkNonLinearCell
vtkObject
vtkObjectFactory
vtkObjectFactoryCollection
vtkOldStyleCallbackCommand
vtkAbstractMapper.cxx
vtkAbstractTransform.cxx
vtkActor2D.cxx
vtkActor2DCollection.cxx
vtkAssemblyNode.cxx
vtkAssemblyPath.cxx
vtkAssemblyPaths.cxx
vtkBitArray.cxx
vtkByteSwap.cxx
vtkCallbackCommand.cxx
vtkCell.cxx
vtkCell3D.cxx
vtkCellArray.cxx
vtkCellData.cxx
vtkCellLinks.cxx
vtkCellTypes.cxx
vtkCharArray.cxx
vtkCollection.cxx
vtkCommand.cxx
vtkContainer.cxx
vtkContourValues.cxx
vtkCoordinate.cxx
vtkCriticalSection.cxx
vtkCylindricalTransform.cxx
vtkDataArray.cxx
vtkDataObject.cxx
vtkDataObjectCollection.cxx
vtkDataSet.cxx
vtkDataSetAttributes.cxx
vtkDataSetCollection.cxx
vtkDebugLeaks.cxx
vtkDirectory.cxx
vtkDoubleArray.cxx
vtkDynamicLoader.cxx
vtkEdgeTable.cxx
vtkEmptyCell.cxx
vtkErrorCode.cxx
vtkExplicitCell.cxx
vtkExtentTranslator.cxx
vtkFieldData.cxx
vtkFileOutputWindow.cxx
vtkFloatArray.cxx
vtkFunctionParser.cxx
vtkFunctionSet.cxx
vtkGeneralTransform.cxx
vtkGenericCell.cxx
vtkHeap.cxx
vtkHexahedron.cxx
vtkHomogeneousTransform.cxx
vtkIdList.cxx
vtkIdTypeArray.cxx
vtkIdentityTransform.cxx
vtkImageData.cxx
vtkImageIterator.cxx
vtkImageProgressIterator.cxx
vtkImplicitFunction.cxx
vtkImplicitFunctionCollection.cxx
vtkIndent.cxx
vtkInitialValueProblemSolver.cxx
vtkInstantiator.cxx
vtkIntArray.cxx
vtkInterpolatedVelocityField.cxx
vtkLargeInteger.cxx
vtkLine.cxx
vtkLinearTransform.cxx
vtkLocator.cxx
vtkLogLookupTable.cxx
vtkLongArray.cxx
vtkLookupTable.cxx
vtkMapper2D.cxx
vtkMath.cxx
vtkMatrix4x4.cxx
vtkMatrixToHomogeneousTransform.cxx
vtkMatrixToLinearTransform.cxx
vtkMultiThreader.cxx
vtkMutexLock.cxx
vtkNonLinearCell.cxx
vtkObject.cxx
vtkObjectFactory.cxx
vtkObjectFactoryCollection.cxx
vtkOldStyleCallbackCommand.cxx
vtkOrderedTriangulator
vtkOutputWindow
vtkOverrideInformation
vtkOverrideInformationCollection
vtkPerspectiveTransform
vtkPixel
vtkPlane
vtkPlaneCollection
vtkPlanes
vtkPointData
vtkPointLocator
vtkPointLocator2D
vtkPointSet
vtkPoints
vtkPolyData
vtkPolyLine
vtkPolyVertex
vtkPolygon
vtkPriorityQueue
vtkProcessObject
vtkProp
vtkPropAssembly
vtkPropCollection
vtkProperty2D
vtkPyramid
vtkQuad
vtkQuadraticEdge
vtkQuadric
vtkRectilinearGrid
vtkReferenceCount
vtkRungeKutta2
vtkRungeKutta4
vtkRungeKutta45
vtkScalarsToColors
vtkShortArray
vtkSource
vtkSphericalTransform
vtkString
vtkStructuredData
vtkStructuredGrid
vtkStructuredPoints
vtkTensor
vtkTetra
vtkTimeStamp
vtkTimerLog
vtkTransform
vtkTransformCollection
vtkTriangle
vtkTriangleStrip
vtkUnsignedCharArray
vtkUnsignedIntArray
vtkUnsignedLongArray
vtkUnsignedShortArray
vtkUnstructuredGrid
vtkVersion
vtkVertex
vtkViewport
vtkVoidArray
vtkVoxel
vtkWarpTransform
vtkWedge
vtkWindow
vtkWindowLevelLookupTable
vtkXMLFileOutputWindow
vtkOutputWindow.cxx
vtkOverrideInformation.cxx
vtkOverrideInformationCollection.cxx
vtkPerspectiveTransform.cxx
vtkPixel.cxx
vtkPlane.cxx
vtkPlaneCollection.cxx
vtkPlanes.cxx
vtkPointData.cxx
vtkPointLocator.cxx
vtkPointLocator2D.cxx
vtkPointSet.cxx
vtkPoints.cxx
vtkPolyData.cxx
vtkPolyLine.cxx
vtkPolyVertex.cxx
vtkPolygon.cxx
vtkPriorityQueue.cxx
vtkProcessObject.cxx
vtkProp.cxx
vtkPropAssembly.cxx
vtkPropCollection.cxx
vtkProperty2D.cxx
vtkPyramid.cxx
vtkQuad.cxx
vtkQuadraticEdge.cxx
vtkQuadric.cxx
vtkRectilinearGrid.cxx
vtkReferenceCount.cxx
vtkRungeKutta2.cxx
vtkRungeKutta4.cxx
vtkRungeKutta45.cxx
vtkScalarsToColors.cxx
vtkShortArray.cxx
vtkSource.cxx
vtkSphericalTransform.cxx
vtkString.cxx
vtkStructuredData.cxx
vtkStructuredGrid.cxx
vtkStructuredPoints.cxx
vtkTensor.cxx
vtkTetra.cxx
vtkTimeStamp.cxx
vtkTimerLog.cxx
vtkTransform.cxx
vtkTransformCollection.cxx
vtkTriangle.cxx
vtkTriangleStrip.cxx
vtkUnsignedCharArray.cxx
vtkUnsignedIntArray.cxx
vtkUnsignedLongArray.cxx
vtkUnsignedShortArray.cxx
vtkUnstructuredGrid.cxx
vtkVersion.cxx
vtkVertex.cxx
vtkViewport.cxx
vtkVoidArray.cxx
vtkVoxel.cxx
vtkWarpTransform.cxx
vtkWedge.cxx
vtkWindow.cxx
vtkWindowLevelLookupTable.cxx
vtkXMLFileOutputWindow.cxx
)
ABSTRACT_FILES(
vtkAbstractMapper
vtkAbstractTransform
vtkCallbackCommand
vtkCell
vtkCell3D
vtkCommand
vtkContainer
vtkDataArray
vtkDataSet
vtkExplicitCell
vtkFunctionSet
vtkHomogeneousTransform
vtkImplicitFunction
vtkInitialValueProblemSolver
vtkLinearTransform
vtkLocator
vtkNonLinearCell
vtkObjectFactory
vtkOldStyleCallbackCommand
vtkOverrideInformation
vtkOverrideInformationCollection
vtkPointSet
vtkScalarsToColors
vtkSource
vtkViewport
vtkWarpTransform
vtkWindow
vtkAbstractMapper.cxx
vtkAbstractTransform.cxx
vtkCallbackCommand.cxx
vtkCell.cxx
vtkCell3D.cxx
vtkCommand.cxx
vtkContainer.cxx
vtkDataArray.cxx
vtkDataSet.cxx
vtkExplicitCell.cxx
vtkFunctionSet.cxx
vtkHomogeneousTransform.cxx
vtkImplicitFunction.cxx
vtkInitialValueProblemSolver.cxx
vtkLinearTransform.cxx
vtkLocator.cxx
vtkNonLinearCell.cxx
vtkObjectFactory.cxx
vtkOldStyleCallbackCommand.cxx
vtkOverrideInformation.cxx
vtkOverrideInformationCollection.cxx
vtkPointSet.cxx
vtkScalarsToColors.cxx
vtkSource.cxx
vtkViewport.cxx
vtkWarpTransform.cxx
vtkWindow.cxx
)
IF (WIN32)
SOURCE_FILES(Common_SRCS vtkWin32OutputWindow)
SOURCE_FILES(Common_SRCS vtkWin32OutputWindow.cxx)
ENDIF (WIN32)
WRAP_EXCLUDE_FILES(
vtkCallbackCommand
vtkCommand
vtkCallbackCommand
vtkCommand
vtkContainer
vtkErrorCode
vtkImageIterator
vtkImageProgressIterator
vtkLargeInteger
vtkLargeInteger
vtkOldStyleCallbackCommand
vtkString
)
......@@ -209,7 +209,7 @@ ENDIF(VTK_MAKE_INSTANTIATOR)
INCLUDE (${VTK_BINARY_DIR}/Common/LocalUserOptions.cmake OPTIONAL)
INCLUDE (${VTK_SOURCE_DIR}/Common/LocalUserOptions.cmake OPTIONAL)
# if we are wrapping into Tcl then add the library and extra
# if we are wrapping into Tcl then add the library and extra
# source files
#
IF (VTK_WRAP_TCL)
......@@ -226,7 +226,7 @@ IF (VTK_WRAP_TCL)
)
ENDIF (VTK_WRAP_TCL)
# if we are wrapping into Python then add the library and extra
# if we are wrapping into Python then add the library and extra
# source files
#
IF (VTK_WRAP_PYTHON)
......@@ -237,8 +237,8 @@ IF (VTK_WRAP_PYTHON)
ADD_LIBRARY(vtkCommonPython SHARED CommonPython_SRCS vtkPythonUtil)
ENDIF(APPLE)
IF(WIN32)
TARGET_LINK_LIBRARIES (vtkCommonPython
debug ${PYTHON_DEBUG_LIBRARY}
TARGET_LINK_LIBRARIES (vtkCommonPython
debug ${PYTHON_DEBUG_LIBRARY}
optimized ${PYTHON_LIBRARY})
ELSE(WIN32)
TARGET_LINK_LIBRARIES (vtkCommonPython ${PYTHON_LIBRARY})
......@@ -249,7 +249,7 @@ IF (VTK_WRAP_PYTHON)
)
ENDIF (VTK_WRAP_PYTHON)
# if we are wrapping into Java then add the library and extra
# if we are wrapping into Java then add the library and extra
# source files
#
IF (VTK_WRAP_JAVA)
......@@ -264,10 +264,10 @@ ENDIF (VTK_WRAP_JAVA)
LINK_LIBRARIES (vtkCommon )
INSTALL_TARGETS(/lib/vtk vtkCommon)
INSTALL_FILES(/include/vtk .h Common_SRCS
INSTALL_FILES(/include/vtk .h Common_SRCS
vtkCellType
vtkSetGet
vtkSetGet
vtkSystemIncludes
vtkWin32Header
vtkWin32Header
)
......@@ -5,7 +5,7 @@
#
SOURCE_FILES (Common_SRCS
vtkBar
vtkBar.cxx
)
# --------------------------------------------------------------------------
......
......@@ -5,7 +5,7 @@
#
SOURCE_FILES (Imaging_SRCS
vtkImageFoo
vtkImageFoo.cxx
)
# --------------------------------------------------------------------------
......
......@@ -5,7 +5,7 @@
#
SOURCE_FILES (Unsorted_SRCS
vtkBar2
vtkBar2.cxx
)
# --------------------------------------------------------------------------
......
......@@ -53,23 +53,23 @@ IF (VTK_USE_MPI)
ENDIF (VTK_USE_MPI)
SOURCE_FILES( TaskPara_SRCS
TaskParallelism
task1
task2)
TaskParallelism.cxx
task1.cxx
task2.cxx)
SOURCE_FILES( TaskParaPorts_SRCS
TaskParallelismWithPorts
task3
task4)
TaskParallelismWithPorts.cxx
task3.cxx
task4.cxx)
ADD_EXECUTABLE(TaskParallelism TaskPara_SRCS)
ADD_EXECUTABLE(TaskParallelismWithPorts TaskParaPorts_SRCS)
SOURCE_FILES( PipePara_SRCS
PipelineParallelism
pipe1
pipe2)
PipelineParallelism.cxx
pipe1.cxx
pipe2.cxx)
ADD_EXECUTABLE(PipelineParallelism PipePara_SRCS)
......
SOURCE_FILES( Filtering_SRCS
vtkCardinalSpline
vtkCastToConcrete
vtkCellLocator
vtkColorTransferFunction
vtkCone
vtkCylinder
vtkDataObjectSource
vtkDataSetSource
vtkDataSetToDataSetFilter
vtkDataSetToPolyDataFilter
vtkDataSetToStructuredGridFilter
vtkDataSetToStructuredPointsFilter
vtkDataSetToUnstructuredGridFilter
vtkImageInPlaceFilter
vtkImageMultipleInputFilter
vtkImageMultipleInputOutputFilter
vtkImageSource
vtkImageToImageFilter
vtkImageToStructuredPoints
vtkImageTwoInputFilter
vtkImplicitBoolean
vtkImplicitDataSet
vtkImplicitSelectionLoop
vtkImplicitSum
vtkImplicitVolume
vtkImplicitWindowFunction
vtkKochanekSpline
vtkMergePoints
vtkMergePoints2D
vtkPerlinNoise
vtkPiecewiseFunction
vtkPiecewiseFunctionSource
vtkPiecewiseFunctionShiftScale
vtkPiecewiseFunctionToPiecewiseFunctionFilter
vtkPointSetSource
vtkPointSetToPointSetFilter
vtkPolyDataCollection
vtkPolyDataSource
vtkPolyDataToPolyDataFilter
vtkRectilinearGridSource
vtkRectilinearGridToPolyDataFilter
vtkScalarTree
vtkSimpleScalarTree
vtkSimpleImageToImageFilter
vtkSphere
vtkSpline
vtkStructuredGridSource
vtkStructuredGridToPolyDataFilter
vtkStructuredGridToStructuredGridFilter
vtkStructuredPointsCollection
vtkStructuredPointsSource
vtkStructuredPointsToPolyDataFilter
vtkStructuredPointsToStructuredPointsFilter
vtkStructuredPointsToUnstructuredGridFilter
vtkSuperquadric
vtkUnstructuredGridSource
vtkUnstructuredGridToPolyDataFilter
vtkUnstructuredGridToUnstructuredGridFilter
vtkCardinalSpline.cxx
vtkCastToConcrete.cxx
vtkCellLocator.cxx
vtkColorTransferFunction.cxx
vtkCone.cxx
vtkCylinder.cxx
vtkDataObjectSource.cxx
vtkDataSetSource.cxx
vtkDataSetToDataSetFilter.cxx
vtkDataSetToPolyDataFilter.cxx
vtkDataSetToStructuredGridFilter.cxx
vtkDataSetToStructuredPointsFilter.cxx
vtkDataSetToUnstructuredGridFilter.cxx
vtkImageInPlaceFilter.cxx
vtkImageMultipleInputFilter.cxx
vtkImageMultipleInputOutputFilter.cxx
vtkImageSource.cxx
vtkImageToImageFilter.cxx
vtkImageToStructuredPoints.cxx
vtkImageTwoInputFilter.cxx
vtkImplicitBoolean.cxx
vtkImplicitDataSet.cxx
vtkImplicitSelectionLoop.cxx
vtkImplicitSum.cxx
vtkImplicitVolume.cxx
vtkImplicitWindowFunction.cxx
vtkKochanekSpline.cxx
vtkMergePoints.cxx
vtkMergePoints2D.cxx
vtkPerlinNoise.cxx
vtkPiecewiseFunction.cxx
vtkPiecewiseFunctionSource.cxx
vtkPiecewiseFunctionShiftScale.cxx
vtkPiecewiseFunctionToPiecewiseFunctionFilter.cxx
vtkPointSetSource.cxx
vtkPointSetToPointSetFilter.cxx
vtkPolyDataCollection.cxx
vtkPolyDataSource.cxx
vtkPolyDataToPolyDataFilter.cxx
vtkRectilinearGridSource.cxx
vtkRectilinearGridToPolyDataFilter.cxx
vtkScalarTree.cxx
vtkSimpleScalarTree.cxx
vtkSimpleImageToImageFilter.cxx
vtkSphere.cxx
vtkSpline.cxx
vtkStructuredGridSource.cxx
vtkStructuredGridToPolyDataFilter.cxx
vtkStructuredGridToStructuredGridFilter.cxx
vtkStructuredPointsCollection.cxx
vtkStructuredPointsSource.cxx
vtkStructuredPointsToPolyDataFilter.cxx
vtkStructuredPointsToStructuredPointsFilter.cxx
vtkStructuredPointsToUnstructuredGridFilter.cxx
vtkSuperquadric.cxx
vtkUnstructuredGridSource.cxx
vtkUnstructuredGridToPolyDataFilter.cxx
vtkUnstructuredGridToUnstructuredGridFilter.cxx
)
ABSTRACT_FILES(
vtkDataSetToDataSetFilter
vtkDataSetToPolyDataFilter
vtkDataSetToStructuredGridFilter
vtkDataSetToStructuredPointsFilter
vtkDataSetToUnstructuredGridFilter
vtkPiecewiseFunctionToPiecewiseFunctionFilter
vtkPointSetToPointSetFilter
vtkPolyDataToPolyDataFilter
vtkRectilinearGridToPolyDataFilter
vtkScalarTree
vtkSimpleImageToImageFilter
vtkSpline
vtkStructuredGridToPolyDataFilter
vtkStructuredGridToStructuredGridFilter
vtkStructuredPointsToPolyDataFilter
vtkStructuredPointsToStructuredPointsFilter
vtkStructuredPointsToUnstructuredGridFilter
vtkUnstructuredGridToPolyDataFilter
vtkUnstructuredGridToUnstructuredGridFilter
vtkDataSetToDataSetFilter.cxx
vtkDataSetToPolyDataFilter.cxx
vtkDataSetToStructuredGridFilter.cxx
vtkDataSetToStructuredPointsFilter.cxx
vtkDataSetToUnstructuredGridFilter.cxx
vtkPiecewiseFunctionToPiecewiseFunctionFilter.cxx
vtkPointSetToPointSetFilter.cxx
vtkPolyDataToPolyDataFilter.cxx
vtkRectilinearGridToPolyDataFilter.cxx
vtkScalarTree.cxx
vtkSimpleImageToImageFilter.cxx
vtkSpline.cxx
vtkStructuredGridToPolyDataFilter.cxx
vtkStructuredGridToStructuredGridFilter.cxx
vtkStructuredPointsToPolyDataFilter.cxx
vtkStructuredPointsToStructuredPointsFilter.cxx
vtkStructuredPointsToUnstructuredGridFilter.cxx
vtkUnstructuredGridToPolyDataFilter.cxx
vtkUnstructuredGridToUnstructuredGridFilter.cxx
)
IF(VTK_MAKE_INSTANTIATOR)
......@@ -98,7 +98,7 @@ ENDIF(VTK_MAKE_INSTANTIATOR)
INCLUDE (${VTK_BINARY_DIR}/Filtering/LocalUserOptions.cmake OPTIONAL)