Commit ad153722 authored by Nigel Stewart's avatar Nigel Stewart
Browse files

Documentation refresh for upcoming GLEW 2.0.1

parent 60139a6c
......@@ -75,7 +75,7 @@ THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
<td valign="bottom">
<table border="0" width="100%" cellpadding="5" cellspacing="0" align="left">
<tr><td align="center"><i>Last Update: 07-24-16</i></td></tr>
<tr><td align="center"><i>Last Update: 04-23-17</i></td></tr>
<tr><td align="center">
<a href="http://www.opengl.org"><img src="./ogl_sm.jpg" width="68" height="35" border="0" alt="OpenGL Logo"></a><br/>
<a href="https://github.com/nigels-com/glew"><img src="github.png" width="70" height="29" border="0" alt="GitHub Logo"></a><br/>
......
......@@ -75,7 +75,7 @@ THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
<td valign="bottom">
<table border="0" width="100%" cellpadding="5" cellspacing="0" align="left">
<tr><td align="center"><i>Last Update: 07-24-16</i></td></tr>
<tr><td align="center"><i>Last Update: 04-23-17</i></td></tr>
<tr><td align="center">
<a href="http://www.opengl.org"><img src="./ogl_sm.jpg" width="68" height="35" border="0" alt="OpenGL Logo"></a><br/>
<a href="https://github.com/nigels-com/glew"><img src="github.png" width="70" height="29" border="0" alt="GitHub Logo"></a><br/>
......
......@@ -75,7 +75,7 @@ THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
<td valign="bottom">
<table border="0" width="100%" cellpadding="5" cellspacing="0" align="left">
<tr><td align="center"><i>Last Update: 07-24-16</i></td></tr>
<tr><td align="center"><i>Last Update: 04-23-17</i></td></tr>
<tr><td align="center">
<a href="http://www.opengl.org"><img src="./ogl_sm.jpg" width="68" height="35" border="0" alt="OpenGL Logo"></a><br/>
<a href="https://github.com/nigels-com/glew"><img src="github.png" width="70" height="29" border="0" alt="GitHub Logo"></a><br/>
......
......@@ -75,7 +75,7 @@ THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
<td valign="bottom">
<table border="0" width="100%" cellpadding="5" cellspacing="0" align="left">
<tr><td align="center"><i>Last Update: 07-24-16</i></td></tr>
<tr><td align="center"><i>Last Update: 04-23-17</i></td></tr>
<tr><td align="center">
<a href="http://www.opengl.org"><img src="./ogl_sm.jpg" width="68" height="35" border="0" alt="OpenGL Logo"></a><br/>
<a href="https://github.com/nigels-com/glew"><img src="github.png" width="70" height="29" border="0" alt="GitHub Logo"></a><br/>
......
This diff is collapsed.
......@@ -75,7 +75,7 @@ THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
<td valign="bottom">
<table border="0" width="100%" cellpadding="5" cellspacing="0" align="left">
<tr><td align="center"><i>Last Update: 07-24-16</i></td></tr>
<tr><td align="center"><i>Last Update: 04-23-17</i></td></tr>
<tr><td align="center">
<a href="http://www.opengl.org"><img src="./ogl_sm.jpg" width="68" height="35" border="0" alt="OpenGL Logo"></a><br/>
<a href="https://github.com/nigels-com/glew"><img src="github.png" width="70" height="29" border="0" alt="GitHub Logo"></a><br/>
......
......@@ -75,7 +75,7 @@ THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
<td valign="bottom">
<table border="0" width="100%" cellpadding="5" cellspacing="0" align="left">
<tr><td align="center"><i>Last Update: 07-24-16</i></td></tr>
<tr><td align="center"><i>Last Update: 04-23-17</i></td></tr>
<tr><td align="center">
<a href="http://www.opengl.org"><img src="./ogl_sm.jpg" width="68" height="35" border="0" alt="OpenGL Logo"></a><br/>
<a href="https://github.com/nigels-com/glew"><img src="github.png" width="70" height="29" border="0" alt="GitHub Logo"></a><br/>
......
......@@ -75,7 +75,7 @@ THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
<td valign="bottom">
<table border="0" width="100%" cellpadding="5" cellspacing="0" align="left">
<tr><td align="center"><i>Last Update: 07-24-16</i></td></tr>
<tr><td align="center"><i>Last Update: 04-23-17</i></td></tr>
<tr><td align="center">
<a href="http://www.opengl.org"><img src="./ogl_sm.jpg" width="68" height="35" border="0" alt="OpenGL Logo"></a><br/>
<a href="https://github.com/nigels-com/glew"><img src="github.png" width="70" height="29" border="0" alt="GitHub Logo"></a><br/>
......
......@@ -75,7 +75,7 @@ THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
<td valign="bottom">
<table border="0" width="100%" cellpadding="5" cellspacing="0" align="left">
<tr><td align="center"><i>Last Update: 07-24-16</i></td></tr>
<tr><td align="center"><i>Last Update: 04-23-17</i></td></tr>
<tr><td align="center">
<a href="http://www.opengl.org"><img src="./ogl_sm.jpg" width="68" height="35" border="0" alt="OpenGL Logo"></a><br/>
<a href="https://github.com/nigels-com/glew"><img src="github.png" width="70" height="29" border="0" alt="GitHub Logo"></a><br/>
......@@ -100,7 +100,69 @@ THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
<hr align="center">
<ul class="none">
<li><b>2.2.0</b> [07-24-16]
<li><b>2.0.1</b> (upcoming)
<ul>
<li> Enhancements:
<ul>
<li> Improved Mac OSX build support
<li> Improved cmake build support
</ul>
</ul>
<ul>
<li> Bug fixes:
<ul>
<li> Resovled crash when glXGetCurrentDisplay() is NULL
<li> CMake: only install PDB files with MSVC
<li> wglGetProcAddress crash with NOGDI defined
<li> Mac: using -Os rather than -O2
</ul>
</ul>
<ul>
<li> New extensions:
<ul>
<li> GL_AMD_gpu_shader_half_float
<li> GL_AMD_shader_ballot
<li> GL_ARB_gl_spirv
<li> GL_EGL_KHR_context_flush_control
<li> GL_INTEL_conservative_rasterization
<li> GL_MESA_shader_integer_functions
<li> GL_NVX_blend_equation_advanced_multi_draw_buffers
<li> GL_NV_gpu_multicast
<li> EGL_ARM_implicit_external_sync
<li> EGL_EXT_gl_colorspace_bt2020_linear
<li> EGL_EXT_gl_colorspace_bt2020_pq
<li> EGL_EXT_gl_colorspace_scrgb_linear
<li> EGL_EXT_image_dma_buf_import_modifiers
<li> EGL_EXT_pixel_format_float
<li> EGL_EXT_surface_SMPTE2086_metadata
<li> EGL_KHR_context_flush_control
<li> EGL_KHR_no_config_context
<li> EGL_KHR_stream_attrib
<li> EGL_MESA_platform_surfaceless
<li> EGL_NV_stream_cross_display
<li> EGL_NV_stream_cross_object
<li> EGL_NV_stream_cross_partition
<li> EGL_NV_stream_cross_process
<li> EGL_NV_stream_cross_system
<li> EGL_NV_stream_fifo_next
<li> EGL_NV_stream_fifo_synchronous
<li> EGL_NV_stream_frame_limits
<li> EGL_NV_stream_remote
<li> EGL_NV_stream_reset
<li> EGL_NV_stream_socket
<li> EGL_NV_stream_socket_inet
<li> EGL_NV_stream_socket_unix
<li> WGL_EXT_colorspace
</ul>
</ul>
</ul>
<hr align="center">
<ul class="none">
<li><b>2.0.0</b> [07-24-16]
<ul>
<li> Enhancements:
<ul>
......
......@@ -75,7 +75,7 @@ THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
<td valign="bottom">
<table border="0" width="100%" cellpadding="5" cellspacing="0" align="left">
<tr><td align="center"><i>Last Update: 07-24-16</i></td></tr>
<tr><td align="center"><i>Last Update: 04-23-17</i></td></tr>
<tr><td align="center">
<a href="http://www.opengl.org"><img src="./ogl_sm.jpg" width="68" height="35" border="0" alt="OpenGL Logo"></a><br/>
<a href="https://github.com/nigels-com/glew"><img src="github.png" width="70" height="29" border="0" alt="GitHub Logo"></a><br/>
......@@ -124,43 +124,44 @@ THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
<tr><td class="num">19</td><td>&nbsp;</td><td><a href="http://www.opengl.org/registry/specs/ATI/pixel_format_float.txt">ATI_pixel_format_float</a></td></tr>
<tr><td class="num">20</td><td>&nbsp;</td><td>ATI_render_texture_rectangle</td></tr>
<tr><td><br></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td class="num">21</td><td>&nbsp;</td><td><a href="http://www.opengl.org/registry/specs/EXT/wgl_create_context_es2_profile.txt">EXT_create_context_es2_profile</a></td></tr>
<tr><td class="num">22</td><td>&nbsp;</td><td><a href="http://www.opengl.org/registry/specs/EXT/wgl_create_context_es_profile.txt">EXT_create_context_es_profile</a></td></tr>
<tr><td class="num">23</td><td>&nbsp;</td><td><a href="http://www.opengl.org/registry/specs/EXT/wgl_depth_float.txt">EXT_depth_float</a></td></tr>
<tr><td class="num">24</td><td>&nbsp;</td><td><a href="http://www.opengl.org/registry/specs/EXT/wgl_display_color_table.txt">EXT_display_color_table</a></td></tr>
<tr><td class="num">25</td><td>&nbsp;</td><td><a href="http://www.opengl.org/registry/specs/EXT/wgl_extensions_string.txt">EXT_extensions_string</a></td></tr>
<tr><td class="num">26</td><td>&nbsp;</td><td><a href="http://developer.download.nvidia.com/opengl/specs/GL_EXT_framebuffer_sRGB.txt">EXT_framebuffer_sRGB</a></td></tr>
<tr><td class="num">27</td><td>&nbsp;</td><td><a href="http://www.opengl.org/registry/specs/EXT/wgl_make_current_read.txt">EXT_make_current_read</a></td></tr>
<tr><td class="num">28</td><td>&nbsp;</td><td><a href="http://www.opengl.org/registry/specs/EXT/wgl_multisample.txt">EXT_multisample</a></td></tr>
<tr><td class="num">29</td><td>&nbsp;</td><td><a href="http://www.opengl.org/registry/specs/EXT/wgl_pbuffer.txt">EXT_pbuffer</a></td></tr>
<tr><td class="num">30</td><td>&nbsp;</td><td><a href="http://www.opengl.org/registry/specs/EXT/wgl_pixel_format.txt">EXT_pixel_format</a></td></tr>
<tr><td class="num">31</td><td>&nbsp;</td><td><a href="http://developer.download.nvidia.com/opengl/specs/GL_EXT_packed_float.txt">EXT_pixel_format_packed_float</a></td></tr>
<tr><td class="num">32</td><td>&nbsp;</td><td><a href="http://www.opengl.org/registry/specs/EXT/wgl_swap_control.txt">EXT_swap_control</a></td></tr>
<tr><td class="num">33</td><td>&nbsp;</td><td><a href="http://www.opengl.org/registry/specs/EXT/wgl_swap_control_tear.txt">EXT_swap_control_tear</a></td></tr>
<tr><td class="num">21</td><td>&nbsp;</td><td><a href="http://www.opengl.org/registry/specs/EXT/wgl_colorspace.txt">EXT_colorspace</a></td></tr>
<tr><td class="num">22</td><td>&nbsp;</td><td><a href="http://www.opengl.org/registry/specs/EXT/wgl_create_context_es2_profile.txt">EXT_create_context_es2_profile</a></td></tr>
<tr><td class="num">23</td><td>&nbsp;</td><td><a href="http://www.opengl.org/registry/specs/EXT/wgl_create_context_es_profile.txt">EXT_create_context_es_profile</a></td></tr>
<tr><td class="num">24</td><td>&nbsp;</td><td><a href="http://www.opengl.org/registry/specs/EXT/wgl_depth_float.txt">EXT_depth_float</a></td></tr>
<tr><td class="num">25</td><td>&nbsp;</td><td><a href="http://www.opengl.org/registry/specs/EXT/wgl_display_color_table.txt">EXT_display_color_table</a></td></tr>
<tr><td class="num">26</td><td>&nbsp;</td><td><a href="http://www.opengl.org/registry/specs/EXT/wgl_extensions_string.txt">EXT_extensions_string</a></td></tr>
<tr><td class="num">27</td><td>&nbsp;</td><td><a href="http://developer.download.nvidia.com/opengl/specs/GL_EXT_framebuffer_sRGB.txt">EXT_framebuffer_sRGB</a></td></tr>
<tr><td class="num">28</td><td>&nbsp;</td><td><a href="http://www.opengl.org/registry/specs/EXT/wgl_make_current_read.txt">EXT_make_current_read</a></td></tr>
<tr><td class="num">29</td><td>&nbsp;</td><td><a href="http://www.opengl.org/registry/specs/EXT/wgl_multisample.txt">EXT_multisample</a></td></tr>
<tr><td class="num">30</td><td>&nbsp;</td><td><a href="http://www.opengl.org/registry/specs/EXT/wgl_pbuffer.txt">EXT_pbuffer</a></td></tr>
<tr><td class="num">31</td><td>&nbsp;</td><td><a href="http://www.opengl.org/registry/specs/EXT/wgl_pixel_format.txt">EXT_pixel_format</a></td></tr>
<tr><td class="num">32</td><td>&nbsp;</td><td><a href="http://developer.download.nvidia.com/opengl/specs/GL_EXT_packed_float.txt">EXT_pixel_format_packed_float</a></td></tr>
<tr><td class="num">33</td><td>&nbsp;</td><td><a href="http://www.opengl.org/registry/specs/EXT/wgl_swap_control.txt">EXT_swap_control</a></td></tr>
<tr><td class="num">34</td><td>&nbsp;</td><td><a href="http://www.opengl.org/registry/specs/EXT/wgl_swap_control_tear.txt">EXT_swap_control_tear</a></td></tr>
<tr><td><br></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td class="num">34</td><td>&nbsp;</td><td><a href="http://www.opengl.org/registry/specs/I3D/wgl_digital_video_control.txt">I3D_digital_video_control</a></td></tr>
<tr><td class="num">35</td><td>&nbsp;</td><td><a href="http://www.opengl.org/registry/specs/I3D/wgl_gamma.txt">I3D_gamma</a></td></tr>
<tr><td class="num">36</td><td>&nbsp;</td><td><a href="http://www.opengl.org/registry/specs/I3D/wgl_genlock.txt">I3D_genlock</a></td></tr>
<tr><td class="num">37</td><td>&nbsp;</td><td><a href="http://www.opengl.org/registry/specs/I3D/wgl_image_buffer.txt">I3D_image_buffer</a></td></tr>
<tr><td class="num">38</td><td>&nbsp;</td><td><a href="http://www.opengl.org/registry/specs/I3D/wgl_swap_frame_lock.txt">I3D_swap_frame_lock</a></td></tr>
<tr><td class="num">39</td><td>&nbsp;</td><td><a href="http://www.opengl.org/registry/specs/I3D/wgl_swap_frame_usage.txt">I3D_swap_frame_usage</a></td></tr>
<tr><td class="num">35</td><td>&nbsp;</td><td><a href="http://www.opengl.org/registry/specs/I3D/wgl_digital_video_control.txt">I3D_digital_video_control</a></td></tr>
<tr><td class="num">36</td><td>&nbsp;</td><td><a href="http://www.opengl.org/registry/specs/I3D/wgl_gamma.txt">I3D_gamma</a></td></tr>
<tr><td class="num">37</td><td>&nbsp;</td><td><a href="http://www.opengl.org/registry/specs/I3D/wgl_genlock.txt">I3D_genlock</a></td></tr>
<tr><td class="num">38</td><td>&nbsp;</td><td><a href="http://www.opengl.org/registry/specs/I3D/wgl_image_buffer.txt">I3D_image_buffer</a></td></tr>
<tr><td class="num">39</td><td>&nbsp;</td><td><a href="http://www.opengl.org/registry/specs/I3D/wgl_swap_frame_lock.txt">I3D_swap_frame_lock</a></td></tr>
<tr><td class="num">40</td><td>&nbsp;</td><td><a href="http://www.opengl.org/registry/specs/I3D/wgl_swap_frame_usage.txt">I3D_swap_frame_usage</a></td></tr>
<tr><td><br></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td class="num">40</td><td>&nbsp;</td><td><a href="http://www.opengl.org/registry/specs/NV/DX_interop.txt">NV_DX_interop</a></td></tr>
<tr><td class="num">41</td><td>&nbsp;</td><td><a href="http://www.opengl.org/registry/specs/NV/DX_interop2.txt">NV_DX_interop2</a></td></tr>
<tr><td class="num">42</td><td>&nbsp;</td><td><a href="http://www.opengl.org/registry/specs/NV/copy_image.txt">NV_copy_image</a></td></tr>
<tr><td class="num">43</td><td>&nbsp;</td><td><a href="http://www.opengl.org/registry/specs/NV/wgl_delay_before_swap.txt">NV_delay_before_swap</a></td></tr>
<tr><td class="num">44</td><td>&nbsp;</td><td><a href="http://www.opengl.org/registry/specs/NV/float_buffer.txt">NV_float_buffer</a></td></tr>
<tr><td class="num">45</td><td>&nbsp;</td><td><a href="http://developer.download.nvidia.com/opengl/specs/WGL_nv_gpu_affinity.txt">NV_gpu_affinity</a></td></tr>
<tr><td class="num">46</td><td>&nbsp;</td><td><a href="http://www.opengl.org/registry/specs/NV/multisample_coverage.txt">NV_multisample_coverage</a></td></tr>
<tr><td class="num">47</td><td>&nbsp;</td><td><a href="http://www.opengl.org/registry/specs/NV/present_video.txt">NV_present_video</a></td></tr>
<tr><td class="num">48</td><td>&nbsp;</td><td><a href="http://www.opengl.org/registry/specs/NV/render_depth_texture.txt">NV_render_depth_texture</a></td></tr>
<tr><td class="num">49</td><td>&nbsp;</td><td><a href="http://www.opengl.org/registry/specs/NV/render_texture_rectangle.txt">NV_render_texture_rectangle</a></td></tr>
<tr><td class="num">50</td><td>&nbsp;</td><td><a href="http://www.opengl.org/registry/specs/NV/wgl_swap_group.txt">NV_swap_group</a></td></tr>
<tr><td class="num">51</td><td>&nbsp;</td><td><a href="http://oss.sgi.com/projects/ogl-sample/registry/NV/vertex_array_range.txt">NV_vertex_array_range</a></td></tr>
<tr><td class="num">52</td><td>&nbsp;</td><td><a href="http://www.opengl.org/registry/specs/NV/video_capture.txt">NV_video_capture</a></td></tr>
<tr><td class="num">53</td><td>&nbsp;</td><td><a href="http://www.opengl.org/registry/specs/NV/wgl_video_output.txt">NV_video_output</a></td></tr>
<tr><td class="num">41</td><td>&nbsp;</td><td><a href="http://www.opengl.org/registry/specs/NV/DX_interop.txt">NV_DX_interop</a></td></tr>
<tr><td class="num">42</td><td>&nbsp;</td><td><a href="http://www.opengl.org/registry/specs/NV/DX_interop2.txt">NV_DX_interop2</a></td></tr>
<tr><td class="num">43</td><td>&nbsp;</td><td><a href="http://www.opengl.org/registry/specs/NV/copy_image.txt">NV_copy_image</a></td></tr>
<tr><td class="num">44</td><td>&nbsp;</td><td><a href="http://www.opengl.org/registry/specs/NV/wgl_delay_before_swap.txt">NV_delay_before_swap</a></td></tr>
<tr><td class="num">45</td><td>&nbsp;</td><td><a href="http://www.opengl.org/registry/specs/NV/float_buffer.txt">NV_float_buffer</a></td></tr>
<tr><td class="num">46</td><td>&nbsp;</td><td><a href="http://developer.download.nvidia.com/opengl/specs/WGL_nv_gpu_affinity.txt">NV_gpu_affinity</a></td></tr>
<tr><td class="num">47</td><td>&nbsp;</td><td><a href="http://www.opengl.org/registry/specs/NV/multisample_coverage.txt">NV_multisample_coverage</a></td></tr>
<tr><td class="num">48</td><td>&nbsp;</td><td><a href="http://www.opengl.org/registry/specs/NV/present_video.txt">NV_present_video</a></td></tr>
<tr><td class="num">49</td><td>&nbsp;</td><td><a href="http://www.opengl.org/registry/specs/NV/render_depth_texture.txt">NV_render_depth_texture</a></td></tr>
<tr><td class="num">50</td><td>&nbsp;</td><td><a href="http://www.opengl.org/registry/specs/NV/render_texture_rectangle.txt">NV_render_texture_rectangle</a></td></tr>
<tr><td class="num">51</td><td>&nbsp;</td><td><a href="http://www.opengl.org/registry/specs/NV/wgl_swap_group.txt">NV_swap_group</a></td></tr>
<tr><td class="num">52</td><td>&nbsp;</td><td><a href="http://oss.sgi.com/projects/ogl-sample/registry/NV/vertex_array_range.txt">NV_vertex_array_range</a></td></tr>
<tr><td class="num">53</td><td>&nbsp;</td><td><a href="http://www.opengl.org/registry/specs/NV/video_capture.txt">NV_video_capture</a></td></tr>
<tr><td class="num">54</td><td>&nbsp;</td><td><a href="http://www.opengl.org/registry/specs/NV/wgl_video_output.txt">NV_video_output</a></td></tr>
<tr><td><br></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td class="num">54</td><td>&nbsp;</td><td><a href="http://www.opengl.org/registry/specs/OML/wgl_sync_control.txt">OML_sync_control</a></td></tr>
<tr><td class="num">55</td><td>&nbsp;</td><td><a href="http://www.opengl.org/registry/specs/OML/wgl_sync_control.txt">OML_sync_control</a></td></tr>
</table>
<!-- begin footer.html -->
</td></tr></table></body>
......
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment