TestStyleRubberBandZoom.py 1.34 KB
Newer Older
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
#!/usr/bin/env python
import vtk
from vtk.test import Testing
from vtk.util.misc import vtkGetDataRoot
VTK_DATA_ROOT = vtkGetDataRoot()

# Set up the pipeline
reader = vtk.vtkTIFFReader()
reader.SetFileName("" + str(VTK_DATA_ROOT) + "/Data/beach.tif")
# "beach.tif" image contains ORIENTATION tag which is
# ORIENTATION_TOPLEFT (row 0 top, col 0 lhs) type. The TIFF
# reader parses this tag and sets the internal TIFF image
# orientation accordingly.  To overwrite this orientation with a vtk
# convention of ORIENTATION_BOTLEFT (row 0 bottom, col 0 lhs ), invoke
# SetOrientationType method with parameter value of 4.
reader.SetOrientationType(4)
ia = vtk.vtkImageActor()
ia.GetMapper().SetInputConnection(reader.GetOutputPort())
ren = vtk.vtkRenderer()
ren.AddActor(ia)
renWin = vtk.vtkRenderWindow()
renWin.AddRenderer(ren)
renWin.SetSize(400,400)
iren = vtk.vtkRenderWindowInteractor()
iren.SetRenderWindow(renWin)
rbz = vtk.vtkInteractorStyleRubberBandZoom()
rbz.SetInteractor(iren)
iren.SetInteractorStyle(rbz)
renWin.Render()
30
ren.GetActiveCamera().SetClippingRange(538.2413295991446, 551.8332823667997)
31 32 33 34 35 36 37
# Test style
iren.SetEventInformationFlipY(250,250,0,0,"0",0,"0")
iren.InvokeEvent("LeftButtonPressEvent")
iren.SetEventInformationFlipY(100,100,0,0,"0",0,"0")
iren.InvokeEvent("MouseMoveEvent")
iren.InvokeEvent("LeftButtonReleaseEvent")
# --- end of script --